Verksamhetspolicy

Göteborgs Lackcenter AB tillhandahåller en komplett tjänst för försäkringsbolag, företag och privatkunder genom kvalitets- och miljöcertifierade plåt- och lackverkstäder för reparation av personbilar, företagsbilar, husbilar, husvagnar båtar samt lackering till industriproduktion.

Genom en bred geografisk spridning och generösa öppettider erbjuds kunderna en tillgänglig, trygg och högkvalitativ tjänst, där det finns en naturlig strävan efter en så begränsad påverkan som möjligt på vår yttre miljö.

Genom ett stort kunnande och ett kundfokuserat bemötande utvecklas verksamheten, vilket säkerställer en ständig förbättring av såväl produktion som ledningssystem.
Göteborgs Lackcenter AB ska hålla sig i fas med ny teknik och utbildningar som är relevanta för branschen och verksamheten. Verksamheten skall också drivas med tillämpning av relevant lagstiftning och andra krav från företagets olika intressenter.

Företaget strävar ständigt för att förebygga förorening genom att minska användandet av skadliga kemikalier och färger, ha en korrekt avfallshantering samt verka för minskade utsläpp från fordonsparken.

Göteborg den 13 december 2016
VD Marko Kreivi

Nyhet! Vi öppnar i Kungälv!
442 40 Kungälv • Traktorgatan 13 • Tel: 0770-730 000 • kungalv@gbglackcenter.se

F-O Petersonsgata 18
421 31 Västra Frölunda
Tel: 0770-730 000
hogsbo@gbglackcenter.se
Flygmotorsvägen 4
423 37 Torslanda
Tel: 0770-730 000
torslanda@gbglackcenter.se
Trankärrsgatan 14
425 37 Hisings Kärra
Tel: 0770-730 000
tagene@gbglackcenter.se

Tölöleden 2
434 39 Kungsbacka
Tel: 0770-730 000
kungsbacka@gbglackcenter.se